Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Naši strokovnjaki

 • Kavčič Korenjak Mateja

  vodja laboratorija za mleko

  t: 05 335 12 29

  m: 031 217 656

  e:

 • Kobal Franka

  laboratorijska tehnica

  t: 05 335 12 29

  e:

Analize mleka

VZORČENJE:

Za namene mikrobioloških analiz (skupno število mikroorganizmov) mora biti vzorčna embalaža suha, sterilna. Mešanje ne igra tolikšne vloge, ker so mikroorganizmi enakomerno porazdeljeni v mleku.

Za vse ostale namene igra mešanje oz. odvzem povprečnega vzorca ključno vlogo. Oprema za vzorčenje mora biti čista in suha ter dovolj velika, da se mleko učinkovito premeša (zajemalka). Potek mešanja:

 • v malih posodah: mešalo je potrebno najmanj 10X spustiti do dna in ga dvigniti proti površju, da se ustvari krožno gibanje. Najboljši rezultati mešanja se dosežejo v globini, ki ustreza sedmim desetinam polnilne višine. Priporočen naklon mešala je 5 do 20°
 • v velikih posodah: mleko se premeša z vgrajenim mešalom najmanj pet minut. Če je v bazenu manj kot 15%, je potrebno mešati ročno.
 • iz več posod: vsebina vsake posode se premeša in iz vsake posode odvzame proporcionalen del.

Vzorci mleka so bele do bledo rumene barve, brez kosmičev, oljnih kolobarjev na površini ali kakorkoli drugače spremenjenih. Med  hranjenjem ne smejo biti izpostavljeni tujim vonjem in neposredni sončni svetlobi.

Vzorec mora biti čist oz. brez nečistoč, lahko je konzerviran s konzervansom (Bronopol 0,02%).


TRANSPORT IN HRANJENJE VZORCEV:

Maščoba, beljakovine, laktoza, sečnina, zmrzliščna točka:

 • čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur, če so vzorci hranjeni na temp. 0°C -  4°C. Temperatura za hranjenje vzorcev je lahko največ 6 °C, če je čas med vzorčenjem in analizo krajši od 24 ur.
 • Vzorci, konzervirani z (Bronopol 0,02%) se morajo dostaviti v laboratorij najkasneje v roku enega tedna

Somatske celice:

 • vzorci morajo biti  po vzorčenju takoj ohlajeni na 0º – 6ºC in analizirani v 96 h po vzorčenju.
 • Vzorci, konzervirani z (Bronopol 0,02%) se morajo dostaviti v laboratorij najkasneje v roku enega tedna

Skupno število mikroorganizmov:

 • čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur, če so vzorci hranjeni na temperaturi 0°C -  4°C.

Spremljajoča dokumentacija:

Vzorci mleka morajo biti nedvoumno razpoznavni. Spremlja jih zapis, iz katerega so jasno razvidne, zahtevane preiskave in naslov odjemalca.


METODE PREISKAVE:

 • Za določanje vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze v  mleku uporabljamo aparaturo Milkoscan 6000FT, ki deluje na principu metode infrardeče spektrometrije, ki je standardizirana v mednarodnem standardu IDF 141C:2013, ISO 9622:2013.
 • Za določanje števila somatskih celic uporabljamo aparaturo Fossomatic 5000, ki deluje na principu pretočne citometrije in je ki je standardizirana v mednarodnem standardu ISO 13366-2:2006, IDF 148-2:2006
 • Za določanje skupnega števila mikroorganizmov uporabljamo aparaturo Bactoscan  FC, ki deluje po principu pretočne citometrije in je standardizirana v mednarodnem standardu IDF 161:2013

PODIZVAJALCI:

V primeru nepredvidenih okoliščin (preobremenitve, okvare ...) izvede metodo podizvajalec:

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Za parametre, ki jih v laboratoriju nimamo vpeljanih (krioskop, delvo test, klasične mikrobiološke preiskave…), analize izvede podizvajalec Univerza v Ljubljani, Nacionalni veterinarski institut enota Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.


PODAJANJE REZULTATOV:

parameter enota območje preskušanja razširjena merilna negotovost ''U''
Akreditirani parametri
Maščoba g/100ml
ali g/100g
g/100ml=g/100g*1,03

2 - 5 g/100g

+/- 0,06 g/100g
Beljakovine g/100g 2 - 5 g/100g +/- 0,05 g/100g
Laktoza monohidrat oz. Laktoza anhidrid g/100g
monohidrat = anhidrit/0,95
4 - 6 g/100g +/- 0,05 g/100g
Laboratorij podaja rezultate v obliki laktoza anhidrid, če ni s strani odjemalca drugače zahtevano. 4 - 6 g/100g +/- 0,05 g/100g
Število somatskih celic (SŠC) Število somatskih celic/ml 40000 – 1700000/ml 9%
Neakreditirani parametri
Sečnina mg/100ml 10 – 100 mg/100ml -
Zmrzliščna točka ºC 0,450 - 0,600ºC -
Skupno število mikroorganizmov (SŠMO) oz. CFU – kolonije Skupno število mikroorganizmov/ml oz. kolonij/ml 3.000 – 1.000.000 kolonij/ml -
Maščoba g/100ml
ali g/100g
g/100ml=g/100g*1,03
0 – 15 g/100g; izven akreditiranega območja -
Beljakovine g/100g 0 – 10 g/100g; izven akreditiranega območja -
Laktoza monohidrat oz. Laktoza anhidrid g/100g
monohidrat = anhidrit/0,95
0 – 10 g/100g; izven akreditiranega območja -
Število somatskih celic (SŠC) Število somatskih celic/ml 0 – 10.000.000 somatskih celic/ml; izven akreditiranega območja -