Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Analize mleka

KGZS – Zavod GO, Laboratorij za mleko je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP- 027 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Več


 

LOGO POZITIV 01_OD MLEKA DO SIRA(1)

VZORČENJE:

Za namene mikrobioloških analiz (skupno število mikroorganizmov) mora biti vzorčna embalaža suha, sterilna. Mešanje ne igra tolikšne vloge, ker so mikroorganizmi enakomerno porazdeljeni v mleku.

Za vse ostale namene igra mešanje oz. odvzem povprečnega vzorca ključno vlogo. Oprema za vzorčenje mora biti čista in suha ter dovolj velika, da se mleko učinkovito premeša (zajemalka). Potek mešanja:

 • v malih posodah: mešalo je potrebno najmanj 10X spustiti do dna in ga dvigniti proti površju, da se ustvari krožno gibanje. Najboljši rezultati mešanja se dosežejo v globini, ki ustreza sedmim desetinam polnilne višine. Priporočen naklon mešala je 5 do 20°
 • v velikih posodah: mleko se premeša z vgrajenim mešalom najmanj pet minut. Če je v bazenu manj kot 15%, je potrebno mešati ročno.
 • iz več posod: vsebina vsake posode se premeša in iz vsake posode odvzame proporcionalen del.

Vzorci mleka so bele do bledo rumene barve, brez kosmičev, oljnih kolobarjev na površini ali kakorkoli drugače spremenjenih. Med  hranjenjem ne smejo biti izpostavljeni tujim vonjem in neposredni sončni svetlobi.

Vzorec mora biti čist oz. brez nečistoč, lahko je konzerviran s konzervansom (Bronopol 0,02%).


TRANSPORT IN HRANJENJE VZORCEV:

Maščoba, beljakovine, laktoza, sečnina, zmrzliščna točka:

 • čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur, če so vzorci hranjeni na temp. 0°C -  4°C. Temperatura za hranjenje vzorcev je lahko največ 6 °C, če je čas med vzorčenjem in analizo krajši od 24 ur.
 • Vzorci, konzervirani z (Bronopol 0,02%) se morajo dostaviti v laboratorij najkasneje v roku enega tedna

Somatske celice:

 • vzorci morajo biti  po vzorčenju takoj ohlajeni na 0º – 6ºC in analizirani v 96 h po vzorčenju.
 • Vzorci, konzervirani z (Bronopol 0,02%) se morajo dostaviti v laboratorij najkasneje v roku enega tedna

Skupno število mikroorganizmov:

 • čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur, če so vzorci hranjeni na temperaturi 0°C -  4°C.

Spremljajoča dokumentacija:

Vzorci mleka morajo biti nedvoumno razpoznavni. Spremlja jih zapis, iz katerega so jasno razvidne, zahtevane preiskave in naslov odjemalca.


METODE PREISKAVE:

 • Za določanje vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze v  mleku uporabljamo aparaturo Milkoscan 6000FT, ki deluje na principu metode infrardeče spektrometrije, ki je standardizirana v mednarodnem standardu IDF 141C:2013, ISO 9622:2013.
 • Za določanje števila somatskih celic uporabljamo aparaturo Fossomatic 5000, ki deluje na principu pretočne citometrije in je ki je standardizirana v mednarodnem standardu ISO 13366-2:2006, IDF 148-2:2006
 • Za določanje skupnega števila mikroorganizmov uporabljamo aparaturo Bactoscan  FC, ki deluje po principu pretočne citometrije in je standardizirana v mednarodnem standardu IDF 161:2013