Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Izdajanje uradnih dokumentovIzdaja odločb za promet z vinom

  • mošt
  • deželno vino PGO
  • kakovostno vino ZGP
  • peneče vino ZGP
  • teran PTP

Cenik za MOŠT IN VINO po pooblastilu MKGP

Storitev cena z
DDV (€)
Analiza mošta 25,00
Analiza namiznega ali deželnega vina 51,00
*Analiza kakovostnega vina ZGP - suho, polsuho 69,00
*Analiza kakovostnega vina ZGP- polsladko, sladko 75,00
*Analiza penečega ali biser vina 104,00
*Analiza terana PTP 80,00
*Vzorčenje 11,00

*Cena za vzorčenje in analizo povzorčenih vin velja za vzorčenje po razporedu na
področju, ki ga pokriva KGZS-Zavod GO


 

Izdaja izvozne/ prevozne dokumentacije vina

Storitev cena z
DDV (€)
Izdaja certifikata, spremni dokument (do 3 vina) 16,00
Spremni dokument (4 – 10 vin) 23,00
Spremni dokument (nad 10 vin) 29,00
Izdaja odločbe, poročila oziroma analiznega izvida 12,00
Potrditev spremnega dokumenta (do 3 vina) 4,00
Potrditev spremnega dokumenta (4 – 10 vin) 8,00
Potrditev spremnega dokumenta (nad 10 vin) 11,00
POPRAVKI 7,00
Drugi dokumenti na željo naročnika 20,00

Cenik velja za vina, ki imajo analize opravljene v AŽL. Za vina, ki imajo analize opravljene
pri drugih izvajalcih, je cena 50 % višja (faktor 1,5).

Katalog metod.pdf