Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Individualno svetovanje za kmetije vključene v ukrepa KOPOP in EKIzvedba obveznega individualnega svetovanja na kmetijskem gospodarstvu, vključenem v ukrep KOPOP in EK

Ob vstopu v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) ste se upravičenci ukrepa zavezali, da boste v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabili storitev svetovanja. Za KMG, ki ste v KOPOP vstopili v letu 2015, je bilo to obdobje podaljšano na štiri leta.

Prav tako ste se vključeni v ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ob vstopu v ukrep obvezali, da boste storitev svetovanja uporabili vsaj enkrat v obdobju pet letnega trajanja obveznosti.

 

Svetovanje je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK brezplačno.
 

 V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil se vam v primeru, da v času trajanja obveznosti (glejte prvi odstavek) ne boste uporabili storitve svetovanja, znesek plačila zniža do 100%.

Dodatne informacije glede izvedbe individualnega svetovanja na kmetijskem gospodarstvu, vključenem v ukrep KOPOP in EK lahko dobite na vaši izpostavi kmetijske svetovalne službe.

PRP