Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Individualno svetovanje za kmetije vključene v ukrepa KOPOP in EKNajava izvedbe obveznega individualnega svetovanja na KMG vključenih v ukrep KOPOP in EK

 

Ob vstopu v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) ste se upravičenci zavezali, da boste v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabili storitev svetovanja. Za KMG, ki ste v KOPOP vstopili v letu 2015, je bilo to obdobje podaljšano na štiri leta.

Prav tako ste se vključeni v ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ob vstopu v ukrep obvezali, da boste storitev svetovanja uporabili vsaj enkrat v obdobju pet letnega trajanja obveznosti.

Z javnima naročiloma je bila izvedba teh svetovanj dodeljena Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in KGZS - Kmetijsko gozdarskim zavodom.  
 

Svetovanje je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK brezplačno.
 

Kmetijski svetovalci pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so na kmetijskih gospodarstvih že pričeli z izvajanjem svetovanj in jih morajo v okviru teh javnih naročil zaključiti do 31.12.2018. Za KMG, ki sta vključena hkrati v ukrepa KOPOP in EK, je potrebno svetovanje izvesti ločeno za vsak ukrep (ne na isti dan).
 

O izvedbi svetovanja na vašem KMG vas bodo obvestili kmetijski svetovalci in se z vami dogovorili za termin izvedbe svetovanja. Lahko pa se za izvedbo svetovanja pri vašem kmetijskem svetovalcu predhodno prijavite tudi sami.


Prosimo vas, da za izvedbo svetovanja pripravite vso dokumentacijo, povezano z ukrepom KOPOP ali EK:

  • uredite in pripravite evidence, ki se vodijo na KMG,
  • pripravite osebni dokument
  • oddane zbirne vloge,
  • odločbe,
  • morebitni zapisniki o pregledu na kraju samem,
  • analize tal in gnojilne načrte, če gnojite z mineralnimi gnojili,
  • zapisnik kontrole EK, …,

Kot nosilec/ka imate možnost, da lahko za prisotnost pri individualnem svetovanju pooblastite drugo opravilno sposobno osebo (pravne osebe lahko pooblastijo zaposlenega na KMG). V tem primeru morate podpisati dva izvoda navadnega pooblastila, ki ga pooblaščenec obvezno predloži svetovalcu ob izvedbi individualnega svetovanja na KMG.

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil se vam v primeru, da v času trajanja obveznosti (glejte prvi odstavek) ne boste uporabili storitve svetovanja, znesek plačila zniža do 100%.

 

Dodatne informacije lahko dobite na vaši izpostavi kmetijske svetovalne službe.

 


Obrazec navadnega pooblastila.

 

 

PRP