Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Ponudba storitevPOSLOVNI NAČRTI

Agrarna ekonomika se ukvarja s spremljanjem poslovanja na kmetijskih gospodarstvih. Uspešnost gospodarjenja je odvisna na eni strani od obvladovanja stroškov proizvodnje, na drugi pa od dobre prodaje. Z različnimi izračuni in kalkulacijami tako agrarna ekonomika postavlja zrcalo uporabljenim tehnologijam, kot tudi celotnemu poslovanju kmetije. Pomemben pripomoček pri izdelavi tovrstnih izračunov je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji (KGZS 2011). Ljudje na splošno nimamo radi številk. Mnogo bolj privlačne so tehnične novosti, nove tehnologije…. Pa vendar od številk (denarja) živimo. Zato je zelo pomembno, da pri načrtovanju razvoja kmetije izdelamo najprej poslovno vizijo kmetije, izoblikujemo investicijski program in ga tudi realno ovrednotimo. Kaj nam investicija daje in kaj nam vzame. Oceniti je treba časovno dinamiko investicije, finančne vire zanjo in iz njih izhajajoče obveznosti – vračilo izposojenega kapitala. Uspešna investicija je tista, ki nam skozi leta s povečanimi prihodki povrne vse stroške naložbe  in  prispeva k večjemu blagostanju kmetije. Vse te presoje  so zaokrožene v poslovnem načrtu. Izdelava poslovnega načrta je tako nujen pogoj za oceno smiselnosti naložbe in hkrati orodje za naknadno spremljanje  rezultatov investicije.Izdaja e-racuna


FADN knjigovodstvo

FADN (Farm Accountancy Data Network) je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. To je knjigovodstvo prilagojeno kmetijski dejavnosti. Po tej metodologiji se zbirajo knjigovodski podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije. Podatki se uporabljajo za analiziranje finančnih spodbud in načrtovanje kmetijske politike na nacionalni in EU ravni. Za kmetije je FADN knjigovodstvo pomembno, ker lahko spremljate gospodarjenje na svoji kmetiji, primerjate poslovanje z drugimi kmetijami, analizirate preteklo poslovanje in načrtujete poslovanje v prihodnjih letih.


OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA

Poslovanje imetnikov dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila z FURS poteka le še v elektronski obliki preko portala ''eDavki''. Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila mora v elektronski obliki predložiti vlogo za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (obrazec DDV-vlgPN) ter obračun pavšalnega nadomestila (obrazec DDV-obrPN). Na izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje vam lahko pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila ali pri pripravi obračuna pavšalnega nadomestila. Za več informacij in dogovor o izvedbi storitve se oglasite na vaši izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje.


ENOSTAVNO ALI  DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA KMETIJE, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH, MAJHNE IN MIKRO DRUŽBE TER DRUŠTVA

Storitve:

  1. Analiza stanja kmetije, družbe in ugotovitev smiselnosti vodenja poslovnih knjig za kmetije
  2. Pomoč pri priglasitvi ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in 80 % normiranih odhodkov
  3. Vodenje računovodstva po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, majhne in mikro družbe ter društva, knjigovodstvo izdanih in prejetih računov,  materialno  knjigovodstvo , plače,  intrastat,  osnovna sredstva, plačilni promet, davek na dodano vrednost,….
  4. Izdelava Letnih poročil za notranje in zunanje potrebe kmetij, majhnih in mikro družb, analiza le teh ter finančno, računovodsko  in davčno svetovanje.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

Ureditev vseh potrebnih dokumentov in pooblastil s Finančno upravo Republike Slovenije, vodenje Knjig izdanih in prejetih računov ter mesečno ali trimesečno oddajanje Obračunov davka na dodano vrednost.


IZDAJANJE E RAČUNOV

Brezpapirno poslovanje bo v prihodnosti realnost. Trenutno pa vam pomagamo izdati e račun, ki ga od kmetij trenutno zahtevajo organizacije, ki delujejo v javnem sektorju.


DAVČNO SVETOVANJE

v smislu optimizacije davkov na kmetijah,   dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, v mikro družbah in društvih  v okviru zakonskih možnosti.


PLAČEVANJE PRISPEVKOV  ZA SOCIALNO VARNOST PREKO e-računa

 

Od Septembra 2019 dalje je možno plačevanje prispevkov za socialno varnost kmetov preko enega e-računa v spletni banki, kar pomeni poenostavitev in pocenitev poravnavanja prispevkov (namesto treh samo ena položnica), več na spodnjem linku:

https://www.gov.si/novice/2019-09-23-vse-vec-podjetnikov-lahko-placa-prispevke-za-socialno-varnost-z-enim-e-racunom/

Dohodnina na kmetiji: 

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_osnovne _kmetijske_in_osnovne_gozdarske_dejavnosti/

Prispevki na kmetiji:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=kmetje_fod