Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Zbirne vlogeVabilo k oddaji  zbirne vloge za leto 2019

Redni rok za oddajo zbirne vloge je od 25. februarja do 6. maja 2019 (vloge za sheme neposrednih plačil, vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, zahtevki za ukrepe KOPOP, EK, OMD, DŽ …)

Za elektronski vnos in oddajo zbirne vloge se je potrebno predhodno naročiti pri vašem svetovalcu na izpostavah kmetijske svetovalne službe,  na telefonski številki https://www.kmetijskizavod-ng.si/kontakti/

Zamudni rok za vložitev zbirne vloge je  od 7. do 31. maja 2019 (za vsak delovni dan zamude se izplačila znižajo za 1 % oz. 3 % za shemo osnovnega plačila za plačilne pravice, pridobljene iz nacionalne rezerve, če je vloga za dodelitev  plačilnih pravic iz nacionalne rezerve v zamudnem roku); če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz zbirne vloge zavrnjeni.

Dobrobit živali – drobnica  zadnji rok za vložitev zahtevka je do vključno 3. maja 2019. Zamudnega roka ni!

Uskladitev podatkov na upravni enoti (neusklajeni GERKi, ni določen namestnik nosilca KMG,…) najpozneje en dan pred vnosom zbirne vloge, sicer vnos zbirne vloge ni mogoč!

Spremembe zbirne vloge lahko upravičenec sporoči na ARSKTRP do vključno 31. maja 2019  (sprememba že vloženih zahtevkov, dodajanje novih GERK-ov, ki so bili v RKG vneseni po oddaji zbirne vloge…); spremembe ne pomenijo znižanja plačil, razen v primeru novih vlog ali zahtevkov, za katere se uporabi znižanje plačil v zamudnem roku.

Vir:Objavljeno v Zeleni deželi, št. 151, februar 2019.


več o zbirnih vlogah 2019


ddddd

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike

NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE 2019.pdf